2012 > 04

Vår nya fleroperationsmaskin Haas VF 7 installeras vecka 24.

Under vecka 26 kommer vår laser uppgraderas.

Nyhetsarkiv