2018

Efter utfallsprov och tester har vi på KPK plåt och maskin tagit hem ett antal nya stora beställningar från en helt ny kund!

Redan förra året så hade vi en omsättningsökning, där ca 20% utgjordes av nya kunder, och vi är glada att se att trenden håller i sig även år 2019. 

Vi har utökat vår kapacitet genom en rad långsiktiga invensteringar, och vi har planerat att fortsätta på samma spår det kommande året.

Personalstyrkan är vår viktigaste resurs, och där är vi glada över att se en låg medelålder, vilket känns tryggt då vi vill säkra vår kompetens inför framtiden.

/ Mats Einarsson, VD
 

Nu är äntligen den nya Lagunen på plats. Nu ska allting "bara" monteras ihop, installeras på rätt sätt och kalibreras. Fler uppdateringar finns att se på vår Facebooksida.

Nyhetsarkiv